قیرVG 30

قیر با گرید VG 30  برای استفاده در مخلوطهایی روسازی مقاوم در برابر بارهای ترافیکی سنگین مناسبند و به جای قیر 60/70  مورد استفاده قرار می­ گیرند. اصطلاحاً به گریدی از قیرهای پالایشگاهی گفته می شود که از هوادهی وکیوم باتوم برج تقطیر به دست آمده و بر اساس ویسکوزیته (گران روی)  آنها تقسیم می شوند. بیشترین استفاده این نوع قیر در صنایع راهسازی، عایق کاری، ساختمان سازی و همچنین تولید قیرهای مایع می باشد. از نظر کاربرد در مناطق مختلف، قیر VG30 بیشتر مناسب مناطق آب و هوایی معتدل است.