واحد کنترل کیفیت

 

قیر به عنوان یکی از محصولات  (شرکت کیمیا قیرجی) با کیفیت قابل توجه، علاوه بر استفاده در صنعت راه سازی در موارد متعدد دیگری از قبیل صنایع عایق کاری، پوششهای حفاظتی و ضد خوردگی نظیر پوشش لوله ها و پوشش های ضد رطوبتی نظیر پوشش بام و ... مورد استفاده قرار میگیرد. واحد تحقیق و توسعه شرکت کیمیا قیر جی با بهره گیری از دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته در زمینه های زیر فعالیت میکند:الف- انجام فعالیتهای تحقیقاتی. ب- انجام خدمات علمی آزمایشگاهی مربوط به انواع قیرها. ازجمله آزمایش های انجام شده در شرکت کیمیا قیر جی بر روی قیر به شرح زیر میباشد:
اولین آزمايش قابليت نفوذ قير (Penetration of Bitumen ، ASTM-D5 ) هدف:تعيين درجه نفوذ قير  دومین آزمایش در شرکت کیمیا قیر جی آزمایش  تعيين درجه نرمی قير (ASTM:D36 ) است. سومین آزمایش در شرکت کیمیا قیر جی ، تعيين وزن مخصوص قير (ASTM:D70) است:هدف از این آزمایش، تعیین وزن مخصوص قیر در دمای مشخص می باشد. چهارمین آزمایش در شرکت کیمیا قیر جی ، تعیین نقطه اشتعال میباشد (ASTM:D92)  پنجمین آزمایش در شرکت کیمیا قیر جی ، خاصیت انگمی قير (ASTM:D113 ) است . ششمین آزمایش در شرکت کیمیا قیر جی ، سولوبیلیتی و یا خلوص قیر میباشد . (ASTM:D2042)
 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مظروف سازی