ارتباط با ما
آدرس کارخانه شرکت  کیمیا قیر جی:  اصفهان، کیلومتر 30 جاده نایین - شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان(سجزی) - خیابان چهارم شرقی ب  -    کد پستی  74397-81391

تلفن کارخانه:                       
 46412151   , 46412141  -  031

                                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تلفن واحد فروش :               
   31315902  , 31315901  -  031

 مدیر بازرگانی و فروش             09134567150 
                                            09134567160
             
 
 پست الکترونیک:  sales@kimiajey.com               
تلفن همراه:                     989133091664+          
               
                                         bitumen_jey