قیر 60/70
قیر 60/70 یکی از انواع قیرهای تولیدی در شرکت کیمیا قیر جی  میباشد. قیر 60/70 قيری است كه از طريق انجام فرآيند هوادهی بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قير سازي (مانند شرکت کیمیا قیر جی) به دست مي آيد و درجه نفوذپذيري آن (تعيين مقدار سفتي قير) آن بين 60 تا 70 باشد. كاربرد:عمده ترين كاربرد متداول اين محصول در مناطق معتدل می باشد و در صنعت راه و ساختمان سازی استفاده میشود. در همین راستا شرکت کیمیا قیر جی یکی از شرکت های تولید کننده قیر مرغوب60/70و مظروف سازی آن در ایران میباشد. قیر 60/70 جزو قیر های صادراتی بوده و به مقدار زیادی به کشور های دیگر صادر میگردد. شرکت کیمیا قیر جی با مظروف سازی و صادرات قیر مرغوب 60/70 به کشور های دیگر توانسته گام بلندی در مطرح کردن قیر مرغوب 60/70ایرانی بردارد.
bitumen 60-70-bitumen 60/70