قیر20/30

قیر 20/30 یکی از انواع قیرهای تولیدی در شرکت کیمیا قیر جی  میباشد. قیر 20/30 قيری است كه از طريق انجام فرآيند هوادهی بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قير سازي (مانند شرکت کیمیا قیر جی) به دست مي آيد و درجه نفوذپذيري آن (تعيين مقدار سفتي قير) آن بين 20 تا 30 باشد. كاربرد:عمده ترين كاربرد متداول اين محصول در عایقکاری ساختمان و به عنوان مواد اولیه در ساخت عایق رطوبتی میباشد .

bitumen 60-70-bitumen 60/70