قیر10/20

قیر 10/20 قیری است که از طریق هوادهی بر روی وکیوم باتوم ( ماده اولیه تولید قیر که از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحدهای قیرسازی بدست می آید و درجه نفوذ پذیری(تعیین مقدار سفتی قیر) آن بین 10 تا 20 می باشد. عمده ترین کاربرد متداول قیر 10/20 در مناطق گرمسیری استوایی و عایق کاری ساختمان می باشد. قیر 10/20 تولیدی شرکت کیمیا قیرجی در بسته بندی بشکه و کارتن های 10 و 20 کیلو گرمی قابل عرضه میباشد .

  

bitumen 60-70-bitumen 60/70