قیر گرید 200/300

قیر200/300 یکی از انواع قیرهای تولیدی در شرکت کیمیا قیر جی  میباشد. قیر200/300 قیری است كه از طريق انجام فرآيند هوادهی بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قير سازي (مانند شرکت کیمیا قیر جی) به دست مي آيد و درجه نفوذپذيري آن (تعيين مقدار سفتي قير) آن بين 200/300 میباشد.